Hours.medialova.com. // Boleh (bukan nama asli) adalah 39 tahun-perempuan. Pada pertengahan 2008 dia membawa anaknya. Dua bulan sebelum pengiriman, dia melihat pengerasan …